VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2018

Ngày 28/2/2018, Kho bạc Nhà nước đã công bố tỷ giá hạch toán và báo cáo thu – chi ngoại tệ tháng 3/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2017

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017

Tại Thông báo số 755/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2018, tỷ giá hạch toán giữa VND với các đồng ngoại tệ như sau: 1USD = 22.439 VND; 1EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 27.457 VND; 1GBP (Bảng Anh) = 31.217 VND; 1JPY (Yên Nhật) = 210 VND; 1CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.547 VND; 1HKD (Đôla Hồng Kông) = 2.866 VND; 1CHF (Franc Thụy Sỹ) = 23.902 VND; 1SGD (Đô la Singapore) = 16.943 VND…

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu - chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Qua Thông báo, Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM