VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn gửi các chi cục thuế trực thuộc quán triệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2016.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 10 năm liền thu ngân sách vượt dự toán

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu: Khai thuế qua mạng hàng ngày được tính đến 24 giờ

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu chi cục trưởng các chi cục thuế phải đôn đốc thu tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2015 đến từng đội thuế, từng cán bộ tham gia công tác thu nợ.

Riêng các khoản thu có điều tiết về trung ương, đề nghị giao cụ thể đến từng cán bộ, đảm bảo thu trên 97% tổng số nợ tại thời điểm 31/12/2015 và tổng nợ đến 31/12/2016 không vượt quá 5% so với số thu.

Công văn cũng yêu cầu, hàng tháng các chi cục thuế phải công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế, số thuế nợ trên Đài phát thanh của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời lập danh sách người nộp thuế thuộc đối tượng công khai thông tin trên trang thông tin ngành thuế và báo cáo kết quả công khai thông tin người nộp thuế về cục thuế theo quy định.

Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế tổng hợp danh sách người nộp thuế còn nợ của toàn cục thuế, phối hợp với Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ, Sở Thông tin và Truyền thông công khai thông tin người nộp thuế; tổng hợp, báo cáo kết quả công khai thông tin về Tổng cục Thuế.

Giao Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế chủ trì, kiểm tra công tác quản lý nợ theo từng tháng, đối với từng chi cục, cụ thể: Tháng 3 kiểm tra, rà soát tại Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, từ tháng 4-9/2016 kiểm tra tại các chi cục thuế các huyện: Châu Đốc, Thân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Chi cục Thuế TP.Vũng Tàu và Chi cục Thuế huyện Côn Đảo.

Hàng tháng, quý, năm, Chi cục trưởng các chi cục thuế, Trưởng phòng chức năng phải chịu trách nhiệm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN. Lên án và xử lý nghiêm túc các hành vị trốn thuế, gian lận thuế, trây ỳ nợ thuế, không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM