VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Toàn cảnh Hội thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước có nhiều thay đổi so với hiện hành góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách…

Kiểm tra kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông: Thu ngân sách quý I/2018 đạt 34% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và những chuyển biến trong cải cách hành chính

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng: Thu ngân sách quý I/2018 tăng hơn 33%

Tại Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) diễn ra ngày 27/4/2018 tại Hà Nội, ông Lưu Hoàng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp pháp chế (KBNN) cho biết, Dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN kết cấu gồm: 4 chương, 24 điều và phần phụ lục.

Dự thảo Nghị định có nhiều điểm mới đáng lưu ý như: Bổ sung phương thức thu NSNN qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; Bỏ việc hoàn trả NSNN bằng tiền mặt đối với tổ chức; Bỏ quy định KBNN đối chiếu giữa lệnh hoàn trả và chứng từ nộp NSNN (đối với những khoản thu không do cơ quan thuế, hải quan quản lý)…

“Dự thảo Nghị định cũng rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn 1 ngày làm việc đối với hồ sơ cam kết chi; tạm ứng chi thường xuyên; chi từ tài khoản tiền gửi không kiểm soát; đối với thanh toán chi thường xuyên 2 ngày. Đồng thời, phân loại cụ thể thời hạn giải quyết đối với chi đầu tư. Trong đó, còn 1 ngày đối với tạm ứng; giảm từ 4 ngày xuống còn 3 ngày đối với các khoản thanh toán và giảm từ 4 ngày xuống còn 2 ngày đối với vốn nước ngoài”, ông Lưu Hoàng cho hay.

Đối với chi thường xuyên, dự thảo Nghị định bỏ các loại hồ sơ như: Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp có thẩm quyền; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Dự toán đi công tác nước ngoài; Quyết định cho phép mua xe của cấp có thẩm quyền; Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính; Biên bản nghiệm thu, bàn giao tiếp nhận tài sản; Bảo lãnh tạm ứng…

Đối với chi phí quản lý dự án đầu tư, dự thảo Nghị định bỏ 3 loại hồ sơ và các hồ sơ liên quan theo chi thường xuyên gồm: Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị; Bảng kê thanh toán chi phí quản lý dự án từ tài khoản tiền gửi; Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến vào các vấn đề TTHC thuộc lĩnh vực chi NSNN qua KBNN; các TTHC thuộc lĩnh vực sử dụng tài khoản tại KBNN… để rút ngắn quy trình giao dịch giữa đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư với cơ quan KBNN.

Dự thảo Nghị định này sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ ký ban hành trong năm 2018. Dự thảo Nghị định thay thế các quy định về TTHC trong lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN; lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN; lĩnh vực đăng ký sử dụng tài khoản tại KBNN tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đó.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM