VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngành Thuế: Tăng thu hơn 1.131 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

2 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thực hiện 4.886 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nguồn: Internet

Ngành Thuế: Tăng thu hơn 1.131 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thực hiện 4.886 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 204,26% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.131,55 tỷ đồng, bằng 123,83% so với cùng kỳ năm 2017.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thanh, kiểm tra thuế thu thêm 3.678 tỷ đồng

Tăng thu hơn 16.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Nộp ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Đổi mới toàn diện hoạt động quản lý thuế

Cục Thuế Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách, quyết tâm thu thuế đạt ‘đích’

Qua thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm khấu trừ hơn 159,5 tỷ đồng với tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 288 tỷ đồng, bằng 321,48% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra được 14 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, thực hiện truy thu, truy hoàn và phạt 36,70 tỷ đồng, giảm lỗ 762,86 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,18 tỷ đồng.

Đối với việc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, 2 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số 489 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau với giá trị đã hoàn là hơn 1.694 tỷ đồng…

Để tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách công tác thanh tra giai đoạn 2016 - 2020, ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Thuế đã đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế; Theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp; Rà soát để sửa đổi, nâng cấp ứng dụng báo cáo tài chính, nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai… để hoàn thiện cơ sở dữ liệu, từ đó làm căn cứ tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã và đang hoàn thiện các quy chế, quy trình để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra như: Sửa đổi, bổ sung Quy trình thanh tra thuế; Quy trình kiểm tra, xác minh đối với người nộp thuế không còn hoạt động (bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh) đã đăng ký với cơ quan thuế để hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện đúng theo quy định…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM