VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thi đua vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu năm

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Nguồn: internet

Thi đua vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng đầu, quý đầu năm

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2020.

11 khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân 2020

Sẽ tăng mức phạt tiền đối với vi phạm về thủ tục thuế?

Tiếp tục công khai trên 2.300 doanh nghiệp nợ thuế

Năm 2019, gần 78% doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan thuế

Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách 10 năm 2011-2020 và 05 năm 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền.

Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, môi trường kinh doanh được cải thiện, cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch hợp lý với nòng cốt là ngành công nghiệp chế biến...

Tuy nhiên, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nền kinh tế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ mặt trái của việc chuyển dịch dòng vốn đầu tư, hội nhập quốc tế liên quan đến xuất xứ hàng hóa, điều hành chính sách tiền tệ, cùng áp lực về cơ sở hạ tầng kinh tế, an sinh xã hội và diễn biến phức tạp bất thường về tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Do vậy, để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5490/TCT-DT ngày 25/12/2019 yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách.

Trong đó, tập trung triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2020.

Cục thuế các tỉnh, thành phố chủ động đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thưc hiện kê khai thuế kịp thời, nộp đúng, đủ số thuế phát sinh phải nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật; Tập trung đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh tạm nộp của quý VI/2019 vào ngân sách nhà nước trước ngày 23/01/2020.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2020 với Tổng cục Thuế dựa trên cơ sở kết quả thực hiện thu năm 2019 và dự toán thu năm 2020 đã được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao.

Bên cạnh đó, tổ chức phân tích, đánh giá lại các nguồn thu, dự báo khả năng khai thác tăng thu thông qua việc mở rộng cơ sở thu, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án đầu tư mới phát sinh; chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ..., đánh giá tác động của các chính sách đến thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Đảm bảo mức phấn đấu thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước năm 2020 phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế và số thu ngân sách qua các năm trên địa bàn; yêu cầu về chỉ đạo, điều hành thu ngân sách và tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ thuế; phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh.

Đối với các địa phương có số thực thu năm 2019 vượt số đánh giá ước thu năm 2019 để làm căn cứ xây dựng dự toán thu năm 2020 và có nguồn thu mới phát sinh thêm sau thời điểm triển khai giao dự toán, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế cần tính toán thêm phần vượt thu nêu trên vào chỉ tiêu đăng ký phấn đấu thu năm 2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM