VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho tỉnh Yên Bái

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho tỉnh Yên Bái

Ngày 19/04/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg về việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái

Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tài chính cho Giám đốc IFAD

Tích tụ, tập trung ruộng đất phải tuyệt đối tránh hình thức, phong trào

Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Lập 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra bồi thường tại các tỉnh miền Trung

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 462,72 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2017.
Chính phủ yêu cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
Theo Văn phòng Chính phủ, trước đó, ngày 7/4/2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-TTg  chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2017.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM