VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chủ động phối hợp thanh kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chủ động phối hợp thanh kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Nộp ngân sách hơn 7.000 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Phạt 4.307 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc

Thu hồi hàng nghìn tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải chủ động phối hợp, cùng thống nhất để đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo và phải công khai trước cho doanh nghiệp biết (trừ trường hợp đặc biệt phát hiện doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán lại những vấn đề, nội dung mà các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận, xử lý trước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của mình.

Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM