Phạt 4.307 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Kho bạc Nhà nước vừa có báo cáo về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc. Theo báo cáo này, công tác xử phạt đã dần đi vào nền nếp. Tính từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm bị phát hiện xử lý là 4.307 trường hợp, với tổng số tiền phạt thu được là trên 1,3 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, KBNN đã thực hiện thu phạt trên 1,3 tỷ đồng trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc. Ảnh: Hạnh Thảo
Từ đầu năm đến nay, KBNN đã thực hiện thu phạt trên 1,3 tỷ đồng trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc. Ảnh: Hạnh Thảo

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong tổng số vụ vi phạm bị phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra chuyên ngành KBNN 32 đơn vị với 22 quyết định cảnh cáo và 10 quyết định xử phạt với số tiền gần 49 triệu đồng.

Cụ thể, hình thức phạt tiền 1.660 trường hợp (vi phạm cam kết chi 1.463 trường hợp; vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng 121 trường hợp; vi phạm điều kiện chi NSNN không có trong dự toán; sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sai chế độ thanh toán 76 trường hợp).

Hình thức phạt cảnh cáo 2.647 trường hợp (vi phạm cam kết chi 2.110 trường hợp; vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng 369 trường hợp; vi phạm điều kiện chi ngân sách nhà nước không có trong dự toán, sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn 168 trường hợp).

Ngoài ra, cũng báo báo này cho biết, đến thời điểm này, KBNN đã triển khai thực hiện 270 cuộc thanh tra chuyên ngành kho bạc. Qua thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm, thu hồi nộp cho ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.