Thu hồi hàng nghìn tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, 10 tháng năm 2016, cơ quan thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra được 55.713 doanh nghiệp, với tổng số thuế tăng thu qua công tác này hơn 9.230 tỷ đồng (trong đó, số tiền thuế đã nộp vào ngân sách hơn 4.818 tỷ đồng).

Cơ quan thuế các cấp cần quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế. Nguồn: PV.
Cơ quan thuế các cấp cần quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế. Nguồn: PV.

Cơ quan thuế cũng đã thu hồi được 31.785 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang.

Truy thu 100 tỷ đồng từ hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong quý cuối cùng của năm 2016, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế các cấp đã chủ động tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể tới từng cấp, bộ phận, đoàn đội thanh tra.

Lãnh đạo các cục thuế đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi thủ đoạn gian lận và chiếm đoạt tiền thuế. Cơ quan thuế các cấp đã tiến hành thanh, kiểm tra các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên phạm vi toàn quốc, tập trung tại các thành phố lớn.

Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Thuế, căn cứ quy định về quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế đã lựa chọn đối tượng thanh, kiểm tra theo kế hoạch, tính đến hết tháng 9/2016 đã truy thu 100 tỷ đồng tiền thuế cho NSNN. Việc triển khai kế hoạch này có tác động tích cực đối với các đối tượng không thuộc diện kiểm tra trong việc kê khai đúng và đủ nghĩa vụ thuế đối với NSNN.

Đánh giá về công tác quản lý nợ thuế, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù công tác nợ thuế đã đạt được kết quả tích cực, nợ thuế ở một số địa bàn đã giảm xuống dưới 5% trên tổng thu. Tuy nhiên số nợ thuế tuyệt đối vẫn còn cao, tổng số nợ thuế vẫn tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2015. Chỉ tính đến 30/9/2016, số nợ thuế ước khoảng 74.140 tỷ đồng, tăng 245 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015, giảm so với thời điểm 31/8/2016 khoảng 440 tỷ đồng.

Quyết liệt 2 tháng cuối năm

Theo dự báo tình hình kinh tế trong 2 tháng cuối năm 2016 tiếp tục phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý tháng 11/2016 dự tính đạt khoảng 69.000 tỷ đồng, trong đó riêng thu nội địa ước đạt 66.500 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2016, Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu nội địa năm 2016, góp phần bù đắp số hụt thu do ảnh hưởng của việc giảm giá dầu, khí, đảm bảo số thu ngân sách trung ương, đáp ứng các nhiệm vụ chi của Chính phủ, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế (nhà hàng, khách sạn, khai thác tài nguyên, khoáng sản…). Cơ quan thuế rà soát tình hình tạm nộp thuế TNDN và lợi nhuận còn lại hàng quý, để đôn đốc thu nộp số thuế sát số phát sinh; thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, trong đó tập trung rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN phát sinh 3 quý năm 2016 sát thực tế.

Tổng cục Thuế yêu các cơ quan thuế rà soát tổng thể dữ liệu nợ thuế, kịp thời điều chỉnh xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, nợ chờ xử lý; triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế, phấn đấu không để phát sinh nợ mới, đồng thời thu vào ngân sách nhà nước toàn bộ số nợ có khả năng thu đến thời điểm 30/9/2016 là 32.239 tỷ đồng.

Hàng tháng, cơ quan thuế thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn, công khai thông tin nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện cưỡng chế nợ của các cục thuế; tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để kịp thời thu hồi nợ thuế vào ngân sách.

Các cơ quan thuế hướng dẫn và giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nợ thuế, xóa nợ thuế, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh. 

Đối với công tác thanh, kiểm tra thuế, trong 2 tháng còn lại của năm 2016, Tổng cục Thuế chỉ đạo trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan thuế phân tích chuyên sâu để lựa chọn nội dung trọng tâm cần thanh tra, lựa cho các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, các doanh nghiệp nhiều năm chưa thanh tra (3 - 5 năm), về sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp, về ưu đãi thuế, chuyển nhượng vốn và thương hiệu, chuyển dự án,... để thực hiện thanh, kiểm tra ngay.

Tăng cường thanh, kiểm tra sau hoàn đảm bảo nguyên tắc theo rủi ro tại Điểm 4, Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC; đảm bảo kiểm tra đạt 20% tổng số hồ sơ thuộc điện đối tượng hoàn thuế trước kiểm tra trong kỳ./.