VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổ chức Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xuống tới cấp huyện

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Tổ chức Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xuống tới cấp huyện

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngày 1/8.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp

Bổ sung dự toán thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Hoàn thiện chính sách phát triển quỹ tín dụng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Đánh giá về tình hình thực hiện hai chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 36 vào tháng 12/2016, chương trình xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
Tính đến hết tháng 7/2017, cả nước có 2.776 xã (31,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 223 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (hoàn thành mục tiêu năm 2017 có ít nhất 31% số xã đạt chuẩn), tăng 416 xã so với cuối năm 2016. Còn 179 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 78 xã so với cuối năm 2016. Dự kiến đến hết năm 2017 sẽ còn dưới 150 xã dưới 5 tiêu chí.
Đặc biệt, nhiều địa phương đã xây dựng các mô hình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững với các tiêu chí cao hơn tiêu chí của Trung ương công bố, nhất là Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hướng tới xây dựng tiêu chí cho nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những tháng còn lại của năm, để thực hiện hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, làm tiền đề cho tới năm 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các bộ, địa phương hoàn thành tổ chức Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xuống tới cấp huyện trong năm 2017 và mỗi xã phải có cán bộ chuyên trách thực hiện chương trình.

Thứ hai, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 1600 về tiêu chí huyện nghèo, xác định đối tượng hỗ trợ là thôn, bản hay cấp xã từ nguồn 4.000 tỷ đồng tiền thưởng cho cơ sở có kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn để lại 80% số thu tiền sử dụng đất cho cấp xã, tiếp tục hoàn thiện và ban hành Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất, sinh kế cho người dân.

Thứ tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chí nợ xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia, tổ chức hội nghị nhà tài trợ quốc tế và trong nước liên quan tới các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ năm, Văn phòng Chính phủ sớm rà soát lại và phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2018- 2020”.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM