VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tính đến hết tháng 6/2020, thu hồi 14.921 tỷ đồng tiền thuế nợ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tính đến hết tháng 6/2020, thu hồi 14.921 tỷ đồng tiền thuế nợ

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 6/2020, tổng số tiền thuế nợ đã được 63 cục thuế đôn đốc, thu hồi đạt 14.921 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 10.054 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.867 tỷ đồng.

Từ ngày 1/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 chính thức có hiệu lực

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nợ thuế, phí, nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp NSNN

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh công bố 535 doanh nghiệp nợ thuế

Quyết liệt giảm nợ thuế

 Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá, thực hiện kịp thời và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách.

Đặc biệt, công tác đôn đốc, thu hồi thuế nợ đã được Tổng cục Thuế đặc biệt quan tâm thông qua việc xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 đến từng cục thuế. Cụ thể, Tổng cục Thuế đã giao tổng số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày đến thời điểm 31/12/2020; thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2019 chuyển sang; giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh, các khoản tiền thuế nợ đang xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2019 trước ngày 30/6/2020.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thông báo danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế có khả năng thu lớn, người nộp thuế có tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh, người nộp thuế có tiền thuế nợ đang xử lý, thực hiện rà soát cũng như triển khai các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, công khai thông tin để thu hồi nợ vào ngân sách nhà nước.

Với sự quyết tâm và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, giám sát chặt chẽ, các cục thuế thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ, tiến độ thu nợ hàng tháng, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách nghiêm túc, đúng quy định...

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tổ chức đánh giá tình hình thực hiện của các cục thuế, đôn đốc nhắc nhở và thông báo bổ sung những trường hợp nợ thuế mới phát sinh cho các cục thuế để tổ chức đôn đốc thu kịp thời các khoản nợ đọng thuế vào ngân sách.

Do thực hiện tốt công tác quản lý nợ, nên tổng số tiền nợ thuế thu hồi được tính đến hết tháng 6/2020 đạt 14.921 tỷ đồng, bằng 35,6% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 10.054 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.867 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM