VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế đã tiếp nhận hơn 14.500 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ tiếp tục được tiếp nhận đến hết ngày 30/7/2020.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận hơn 14.500 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Sau một tuần thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, người nộp thuế cần làm gì?

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Bảo đảm nhanh, đúng chính sách

Thừa Thiên-Huế triển khai gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

Cá nhân, hộ gia đình được gia hạn nợ

Tổng cục Thuế cho biết, chỉ sau một tuần thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp đề nghị gia hạn của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được áp dụng quy định.

Theo quy định của Nghị định số 41, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ tiếp tục được tiếp nhận đến hết ngày 30/7/2020.

Tổng cục Thuế cho biết, đã triển khai gấp các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ, vì vậy, các đơn vị, cá nhân có thể gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng hình thức điện tử.

Hiện nay trên 98% người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức và một số người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đã thực hiện thủ tục khai thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, do đó việc gửi giấy đề nghị gia hạn và tiếp nhận thủ tục bằng hình thức điện tử khá thuận lợi. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM