VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 17 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 17 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4

Sáng ngày 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022. Theo dự kiến, Phiên họp diễn ra trong 5,5 ngày, xem xét 7 dự án Luật, 5 dự thảo Nghị quyết, 4 chuyên đề giám sát và 1 nội dung về vấn đề quan trọng để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Chính sách ban hành đều được triển khai nhanh, phát huy tác dụng mạnh mẽ đến nền kinh tế

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/10/2022

Phiên họp bất thường xem xét giao mức vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt 4 chuyên đề giám sát trình Quốc hội

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong thời gian 5,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét và cho ý kiến đối với 17 nội dung bao gồm: 7 dự án Luật, 5 dự thảo Nghị quyết, 4 chuyên đề giám sát và 1 nội dung về vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, 7 dự án Luật gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi); và Luật Phòng thủ dân sự.

Theo đó, đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án luật quan trọng, là xương sống cho ngành Y tế, kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án Luật đã được cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tháng 9 vừa qua. Qua thảo luận, nhiều nội dung trong dự án luật này vẫn cần thảo luận, phân tích kỹ lưỡng hơn để đảm bảo dự án luật hoàn thiện đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là lần cho ý kiến lần đầu, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 4 tới, và sẽ được xem xét, thông qua sau ba Kỳ họp.

Dự án Luật này sẽ thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". 

Ngoài ra, tại Phiên họp chuyên đề lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các dự án Luật: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đây cũng là những dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4.

Đối với dự án Luật Phòng thủ dân sự, đây là dự án Luật mới, do vậy, dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về vấn đề phòng thủ dân sự. Dự án Luật này có sự giao thoa với các dự án Luật liên quan đến quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã tích cực hoàn thiện dự án Luật và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại Phiên họp chuyên đề lần này.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với 5 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 4 chuyên đề giám sát là: Dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của các Đoàn giám sát về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; Chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”; và “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Cũng tại phiên họp này, theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra ý kiến sâu sắc, toàn diện, đầy đủ về các dự án Luật, Nghị quyết này, nhất là với những vấn đề mới, vấn đề khó, quan trọng, phức tạp, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, để hoàn thiện nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM