Tác động tích cực từ điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước


Quyết định điều chỉnh lãi suất điều hành và lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 05 lĩnh vực ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước vừa qua đã có tác động tích cực đối với thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cũng như tạo điều kiện cho các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được thực hiện có hiệu quả.

Quyết định điều chỉnh lãi suất điều hành và lãi suất cho vay ngắn hạn  vừa qua tác động tích cực đối với thị trường tiền tệ.
Quyết định điều chỉnh lãi suất điều hành và lãi suất cho vay ngắn hạn vừa qua tác động tích cực đối với thị trường tiền tệ.

Có thể nói, quyết định điều chỉnh lãi suất điều hành và lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 5 nhóm ngành: Xuất khẩu, lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa qua đã có tác động tích cực đối với thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cũng như tạo điều kiện cho các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được thực hiện có hiệu quả.

Đánh giá này phán ánh trên các phương diện chính sau:

1. Việc điều chỉnh các mức lãi suất điều hành: tái chiết khấu; cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ… của NHNN đối với tổ chức tín dụng (TCTD) đã đưa ra tín hiệu rõ ràng về điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương. Đồng thời, động thái này của NHNN cũng phản ánh dự báo xu hướng lãi suất trong thời gian tới, với đánh giá tích cực hơn.

2. Việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, sẽ tạo điều kiện cho các TCTD giảm chi phí vay từ NHNN, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng và luân chuyển vốn của các NHTM, cũng như tác động tích cực đến thị trường 1, theo hướng tạo điều kiện để các NHTM giảm lãi suất tiền gửi tổ chức kinh tế và tiền gửi tiết kiệm dân cư. Diễn biến này, sẽ mang lại hiệu ứng chung đối với thị trường và đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và tiếp tục phục hồi tăng trưởng kinh tế.

3. Việc giảm lãi suất điều hành và lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND mang lại kết quả và hiệu ứng ngay, trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp, khách hàng thuộc 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên thông qua việc chi phí vay vốn giảm, hoạt động hiệu quả hơn và qua đó là tăng trưởng nhanh hơn, nhất là với những nhóm ngành là động lực tăng trưởng kinh tế.

4. Chính sách và các chương trình hành động cụ thể của ngành ngân hàng đã và đang tiếp tục củng cố và tạo lập niềm tin doanh nghiệp. Trong đó, phản ứng chính sách nhanh, phù hợp, hơp lý không chỉ tác động tích cực đối với thị trường mà còn tạo lập niềm tin cho doanh nghiệp, người dân cũng như góp phần quan trọng trong việc thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và cải cách hành chính.

Đợt điều chỉnh lãi suất của NHNN vừa qua, cùng với việc các TCTD điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và đưa ra các gói tín dụng ưu đãi bằng các hành động cụ thể kết nối ngân hàng doanh nghiệp; cho vay bình ổn thị trường… nếu tổ chức thực hiện tốt, đúng cam kết và trách nhiệm, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và tạo hiệu ứng lan tỏa rất lớn, mang lại nhiều ý nghĩa và tạo điều kiện cho ngành ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô và kìm giữ lạm phát.

Theo Nguyễn Đức Lệnh/thitruongtaichinhtiente.vn