Hải quan Khánh Hoà khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu ngân sách

Hải quan Khánh Hoà khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu ngân sách

Để hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh xuất nhập khẩu suy giảm, Cục Hải quan Khánh Hòa đã chỉ đạo các chi cục trực thuộc khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu, tăng cường công tác thu hồi nợ, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước.
Chống thất thu ngân sách qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan

Chống thất thu ngân sách qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan

Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa có Văn bản số 424/HQHN-TNTX gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc yêu cầu tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh kiểm tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chủ động, có trọng tâm, trọng điểm

Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chủ động, có trọng tâm, trọng điểm

Tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh
Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Trước tình hình số thu ngân sách nội địa những tháng qua có xu hướng giảm, toàn ngành Thuế sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng... nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước (NSNN).
Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu ở Việt Nam

Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu ở Việt Nam

Thuế là một khoản đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên hiện nay vẫn có không ít doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm kê khai nộp thuế, vẫn còn nhiều doanh nghiệp thường xuyên thực hiện các hành vi gian lận, trốn thuế. Chống gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế là vấn đề đặt ra đối với cơ quan chức năng trong thực thi chính sách, đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp cũng như góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Bài viết phân tích các trường hợp làm thất thu thuế nhập khẩu, qua đó đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, chống thất thu thuế nhập khẩu.
Tăng cường chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Tăng cường chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022. Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả; đẩy mạnh tăng thu, mở rộng cơ sở thu, tăng cường chống thất thu; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự cần thiết...
Toàn ngành Thuế phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế trong thời kỳ mới

Toàn ngành Thuế phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế trong thời kỳ mới

Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, ngành Thuế Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo mục tiêu bao quát, mở rộng nguồn thu, chống thất thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN).