Kho bạc Nhà nước gia tăng các tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt để hỗ trợ tối đa các đơn vị sử dụng ngân sách.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Quảng Ninh. Ảnh Thuỳ Linh.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Quảng Ninh. Ảnh Thuỳ Linh.

KBNN cho biết, thời gian qua, hệ thống KBNN đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến.

KBNN cũng đã thực hiện nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và trung tâm hành chính. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm chương trình, KBNN đã ban hành quy trình nghiệp vụ và phối hợp với nhà thầu hoàn thiện chương trình ứng dụng và đang tổ chức triển khai diện rộng trong hệ thống.

Đối với việc triển khai dịch vụ thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng thương mại của đơn vị giao dịch tham gia dịch vụ công trực tuyến, KBNN đã hoàn thành kiểm thử chương trình tại KBNN Hải Phòng, KBNN Vĩnh Phúc. Hiện nay, KBNN cũng đang tiếp tục phối hợp với Vietinbank hoàn thiện chương trình. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quyết định của Tổng Giám đốc KBNN ban hành Quy trình về thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng thương mại của đơn vị giao dịch tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Thời gian tới, KBNN sẽ duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng hoạt động nghiệp vụ; hỗ trợ người sử dụng vận hành hệ thống. Đồng thời, hoàn thành nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN theo hướng bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông.