Tổng cục Hải quan:

Thực hiện nghiêm việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan

Linh Trang

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Cục hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hàng hoá chịu sự giám sát hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhằm thực hiện đúng theo quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan địa phương sử dụng hết seal định vị điện tử để niêm phong hàng hoá chịu sự giám sát hải quan vận chuyển giữa các Cục hải quan thì mới sử dụng đến seal, niêm phong hải quan thường để niêm phong theo quy định.

Đối với hàng hoá quá cảnh; hàng hoá gửi kho ngoại quan; hàng hoá kinh doanh tạm nhập - tái xuất (bao gồm cả kinh doanh tạm nhập - tái xuất gửi kho ngoại quan) vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm lưu giữ hoặc vận chuyển đến cửa khẩu xuất phải sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát, khi sử dụng hết seal định vị điện tử thì mới sử dụng đến seal, niêm phong hải quan thường để niêm phong theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan.

Từ ngày 26/7/2022, đơn vị nào không thực hiện theo đúng nguyên tắc sử dụng hết seal điện tử mới được chuyển sang seal, niêm phong hải quan thường sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật.