Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường

Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực xây dựng

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực xây dựng

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp. Vì vậy, việc lựa chọn chất vấn lĩnh vực xây dựng tại Kỳ họp thứ 4 đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.
Giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ hậu COVID-19

Giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ hậu COVID-19

Thực tế thời gian qua cho thấy, mặc dù có những tác động bất lợi từ đại dịch COVID-19, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào nền kinh tế và môi trường đầu tư của Việt Nam. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 5 tháng đầu năm 2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, có 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về kết quả này, bài viết đánh giá thực trạng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam từ năm 2016 đến tháng 5/2022, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm thu hút vốn FDI của Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID-19.
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo Việt Nam

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có nền nông nghiệp lâu đời. Lúa gạo không chỉ đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, mà còn là thế mạnh xuất khẩu, đóng góp lớn vào GDP của quốc gia. Bài viết nghiên cứu về tình hình xuất khẩu gạo thời gian qua, những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.
Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế là một trong những nhiệm vụ được ngành Thuế đặc biệt quan tâm thời gian qua. Điều này được thể hiện rõ qua việc chủ động áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) và không ngừng nâng cấp, mở rộng và phát triển các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử gần đây.
Triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn

Triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, trên địa bàn tỉnh hiện có 9 cửa hàng hết mặt hàng xăng nhưng vẫn còn mở cửa hoạt động bán dầu bình thường (5 cửa hàng do CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp cung cấp hàng, 1 cửa hàng do Công ty Hóa dầu Bình Triệu cung cấp hàng, 2 cửa hàng do CTCP thương mại dầu khí Cửu Long cung cấp hàng, 2 cửa hàng do Công ty TNHH Thuận An Yên cung cấp hàng).
Tập trung tái cấu trúc thị trường chứng khoán

Tập trung tái cấu trúc thị trường chứng khoán

Để phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) bền vững, đạt được mục tiêu đã đề ra, cần đẩy mạnh tập trung vào nhóm giải pháp cấu trúc lại thị trường, phát triển các sản phẩm mới để đa dạng hóa kênh đầu tư và phân tán rủi ro.
13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khái quát 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tập trung triển khai thực hiện.
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển thị trường chứng khoán

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển thị trường chứng khoán

Tính chất phức tạp của thị trường chứng khoán (TTCK) ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro, đặc biệt là thị trường chứng khoán ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, nên việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trên TTCK để phát triển bền vững TTCK Việt Nam là điều đặc biêt quan trọng. Bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển bền vững TTCK Việt Nam.