Bàn giải pháp triển khai thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Bàn giải pháp triển khai thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Chiều ngày 07/02/2023, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm triển khai thành công trong thời gian tới. Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì Hội nghị
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Nguồn nhân lực luôn được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của mọi tổ chức, quốc gia. Đây là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định năng suất, chất lượng hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác trong hệ thống các nguồn lực (nguồn lực đất đai/tài nguyên, nguồn lực vốn/tài chính, nguồn lực khoa học công nghệ…). Bài viết tập trung phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.