Cục Thuế Quảng Bình:

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt 106.6% so với kế hoạch

Thùy Linh

Tính đến hết tháng 8, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 867 cơ sở kinh doanh đăng ký hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 106.6% so với kế hoạch.

Cục Thuế Quảng Bình đang tích cực triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Cục Thuế Quảng Bình đang tích cực triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và chống gian lận hóa đơn trên môi trường điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà ngành Thuế nói chung và Cục Thuế Quảng Bình nói riêng đang tích cực triển khai. 

Tại tỉnh Quảng Bình, số lượng đăng ký hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tính đến thời điểm ngày 31/8/2023 là 867/813 cơ sở kinh doanh đưa vào rà soát giai đoạn II, đạt 106.6% so với kế hoạch, tăng 56.6% so với thời điểm kết thúc giai đoạn I, vượt kế hoạch đề ra.

Có thể nói, công tác tiếp nhận và xử phạt việc bán hàng không xuất hóa đơn, thúc đẩy việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã được Cục Thuế Quảng Bình quyết liệt thực hiện. Tính đến ngày 31/8/2023, các đơn vị trong toàn Ngành đã tích cực thu thập, cung cấp thông tin các giao dịch bán hàng, chính thức tiếp nhận hơn 183 lượt thông tin về các giao dịch bán hàng thông qua phiếu tính tiền, bảng kê thanh toán, bảng kê bán lẻ. Trong đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 33 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 123,3 triệu đồng.

Theo Cục Thuế Quảng Bình, một khó khăn trong công tác triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đó là cơ sở pháp lý chưa bắt buộc người bán phải sử dụng loại hoá đơn này. Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh có thể sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn điện tử; hoặc được phép xuất hóa đơn tổng cuối ngày trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng... Vì vậy, qua rà soát, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được phát hành và sử dụng chưa tương xứng với số lượng cơ sở kinh doanh đã đăng ký. 

Trong thời gian tới, Cục Thuế Quảng Bình sẽ tiến hành rà soát thực tế các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký nhưng không sử dụng hoá đơn điện tử; tiến hành kiểm tra xử phạt việc bán hàng không xuất hóa đơn, xuất sai thời điểm, sử dụng hóa đơn khống và các quy định khác về hóa đơn theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; tiến hành đôn đốc cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. 

Để giải pháp hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thực sự đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp và cả cơ quan thuế, Cục Thuế Quảng Bình đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 theo hướng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh có mô hình trực tiếp tới người tiêu dùng nếu thuộc diện nhưng không đăng ký hoặc đăng ký nhưng không phát hành, sử dụng.

Đồng thời, Cục Thuế đề xuất Tổng cục Thuế bổ sung quy định về Chương trình "Hóa đơn may mắn" như: tăng số lượng và số tiền giải thưởng để có tính cộng hưởng, lan tỏa rộng khắp cho người tiêu dùng; chỉ áp dụng "Hóa đơn may mắn" đối với hóa đơn từ máy tính tiền.

 

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ khắc phục những hạn chế của hóa đơn điện tử thông thường. Theo đó, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính mang nhiều lợi ích vượt trội giúp doanh nghiệp dễ dàng xuất hóa đơn, chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi phát sinh bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc trong thời gian qua về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Bên cạnh đó, giải pháp này còn góp phần giúp ngành Thuế kiểm soát chặt chẽ việc bán hàng không xuất hóa đơn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, hướng tới những cơ sở kinh doanh làm ăn chân chính.