Kho bạc Nhà nước Quảng Nam hướng đến "03 không" trong phục vụ khách hàng

Minh Trang

Năm 2022, công tác cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực, hướng đến mục tiêu 03 không trong phục vụ khách hàng: Không giao dịch bằng tiền mặt, không giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Quảng Nam
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Quảng Nam

Năm 2022, chịu sự tác động ảnh hưởng với những khó khăn chung của bối cảnh kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và tại địa phương nói riêng nhưng KBNN Quảng Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ hoạt động KBNN về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo đồng bộ với Chiến lược phát triển của Ngành đến năm 2030.

KBNN Quảng Nam hướng đến mục tiêu 03 không trong phục vụ khách hàng: Không giao dịch bằng tiền mặt, không giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy. Đặc biệt, thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN đến năm 2025, KBNN Quảng Nam ký kết phối hợp thu với 09 ngân hàng thương mại trên toàn địa bàn tỉnh (với 50 tài khoản chuyên thu tại các chi nhánh) để thực hiện phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử.

Nhờ đó, trong năm 2022, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 33.333 tỷ đồng, đạt 140% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; Chi NSNN trên địa bàn đến 31/12/2022 là 23.297 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Qua kiểm soát chi, KBNN Quảng Nam đã phát hiện sai sót và có quyết định xử phạt hành chính 21 trường hợp, thu nộp vào NSNN 34,5 triệu đồng; Doanh số thu-chi trực tiếp bằng tiền mặt qua KBNN giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu-chi trực tiếp với khách hàng là 800 tỷ đồng, giảm 23%; 100% hồ sơ, chứng từ chi NSNN được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.    

Trong năm 2023, phát huy các kết quả đạt được, KBNN Quảng Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực phục vụ khách hàng.

KBNN Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của của các cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra; chấn chỉnh và khắc phục kịp thời các tồn tại, sai sót; Chú trọng thông tin, tuyên truyền để các ngành, các địa phương, các đơn vị có liên quan hiểu về công việc, trách nhiệm và những khó khăn của hệ thống KBNN, qua đó chia sẻ và giúp đỡ KBNN hoàn thành tốt nhiệm vụ…