VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Kiểm soát nội bộ - Bước tiến trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm

Kiểm soát nội bộ - Bước tiến trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm

Trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới, cơ quan soạn thảo đã đề xuất bổ sung thêm các quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là một bước tiến trong hệ thống hành lang pháp lý cho ngành bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Tăng cường kiểm soát nội bộ trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

Tăng cường kiểm soát nội bộ trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

Bên cạnh nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn khoảng cách với đích đến “Kho bạc 3 không”, Kho bạc Nhà nước hiện đang nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT

Kiểm soát nội bộ (KSNB) là toàn bộ các chính sách và thủ tục của đơn vị nhằm bảo vệ tài sản của đơn vị, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý, đảm bảo việc lập báo cáo tài chính trung thực, hợp lý và đảm bảo hiệu năng của các hoạt động.

Tổng quan các nghiên cứu về tác động của kiểm soát nội bộ tới chất lượng thông tin kế toán

Tổng quan các nghiên cứu về tác động của kiểm soát nội bộ tới chất lượng thông tin kế toán

Kiểm soát nội bộ (KSNB) có tác động tích cực đến độ tin cậy của thông tin cung cấp và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Bài viết đã hệ thống hóa, phân tích và đánh giá các nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến tác động của KSNB tới chất lượng thông tin kế toán, làm cơ sở cho các đánh giá, các nghiên cứu về chất lượng thông tin kế toán trong thời gian tới.

Định hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Định hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hệ thống kiểm soát nội bộ ngày càng đóng vai trò quan trọng, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, các ngân hàng thương mại đều khó khăn trong việc thiết lập và vận hành hệ thống này, mặc dù đã có quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Bài viết đề xuất giải pháp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo các thông lệ quốc tế được thừa nhận.

Nhân tố tác động đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp thương mại tại TP. Hồ Chí Minh

Nhân tố tác động đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp thương mại tại TP. Hồ Chí Minh

Trong thương trường cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp luôn mong muốn ngày càng phát triển theo hướng bền vững. Để đạt được điều này doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả quản lý, trong đó hệ thống kiểm soát nội bộ phải được phát huy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Vai trò và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp

Vai trò và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp

Đằng sau sự tồn tại và thành công của bất kỳ tổ chức nào cũng là một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và hợp lý. Kiểm soát nội bộ yếu kém có thể góp phần vào thua lỗ, thất bại và tổn hại đến danh tiếng của tổ chức. Do vậy, kiểm soát nội bộ đóng vai trò then chốt trong quản trị rủi ro của tổ chức…

Nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm xây dựng cũng như kiểm định mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở TP. Hồ Chí Minh.

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chu trình mua hàng  tại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát chu trình mua hàng tại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo

Thực tế triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo thời gian qua cho thấy, việc kiểm soát chu trình mua hàng của loại hình doanh nghiệp này được thực hiện tương đối tốt, đảm bảo an toàn trong các chu trình kinh doanh.

Nâng cao kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở Tây Ninh

Nâng cao kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở Tây Ninh

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng nhằm xây dựng cũng như kiểm định mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của các đơn vị.

Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II tại Agribank

Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II tại Agribank

Nghiên cứu này hướng đến việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Thực trạng và giải pháp kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Thực trạng và giải pháp kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Hoạt động của các doanh nghiệp càng mở rộng thì các gian lận trong doanh nghiệp có nguy cơ ngày càng gia tăng. Kiểm soát nội bộ có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận trong các doanh nghiệp.

Đạo đức lãnh đạo và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ

Đạo đức lãnh đạo và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ

Nghiên cứu này bàn về vai trò trung gian của ý thức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với mối quan hệ giữa đạo đức lãnh đạo và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Nhóm tác giả đề xuất mô hình và các giả thuyết lý thuyết về vai trò trung gian đó được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản là lý thuyết học hỏi xã hội và lý thuyết trao đổi xã hội. Kết quả của việc kiểm định mô hình và các giả thuyết trong tương lai sẽ đưa đến những hàm ý quản trị hữu ích trong việc nâng cao ý thức và phát huy hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp đạt được kết quả tốt hơn trong việc gia tăng sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nghiên cứu áp dụng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nghiên cứu áp dụng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đánh giá việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua tìm hiểu các yếu tố cấu thành. Dữ liệu được thu thập trong năm 2019. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp định lượng và phương pháp định tính để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Kết quả cho thấy, hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng lớn nhất từ nhân tố con người, phần mềm kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. Từ đó tác giả đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng khả năng cạnh tranh cho công ty trong điều kiện hội nhập hiện nay.

Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần

Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần

Hiện nay, tín dụng cá nhân là hoạt động mang lại thu nhập lớn cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam và rủi ro tín dụng cũng chiếm tỷ trọng lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các ngân hàng. Trước những thay đổi của yếu tố vĩ mô cùng sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tài chính, ngân hàng và xu hướng hội nhập làm cho nguy cơ xảy ra rủi ro tín dụng ngày càng cao và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngày càng được quan tâm. Một trong các biện pháp hữu hiệu để quản trị rủi ro tín dụng cá nhân được các ngân hàng quan tâm là xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Vietcombank nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hệ thống

Vietcombank nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong hệ thống

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, kiểm soát nội bộ toàn hệ thống.

Kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Nhật Bản, Mỹ về thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam.

Eximbank ký kết với công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để đạt các tiêu chuẩn cao nhất

Eximbank ký kết với công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để đạt các tiêu chuẩn cao nhất

Ngày 31/07/2019 vừa qua, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chính thức ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với nhà thầu tư vấn là Công ty TNHH Thuế và Tư Vấn KPMG (KPMG) , một trong bốn công ty thuộc Big Four kiểm toán hàng đầu thế giới.

Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Cơ chế kiểm soát nội bộ thích hợp và hữu hiệu là công cụ giúp các doanh nghiệp hoạt động theo đúng kế hoạch, chủ động đối phó, ngăn ngừa, hạn chế các rủi ro và góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Công tác kiểm toán nội bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro, đặc biệt là ngăn ngừa các hành vi gian lận, sử dụng hiệu quả, minh bạch ngân sách, tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.