Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm giai đoạn 2021-2030

Nguyễn Hiền

Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 cho các thành viên.

Ban Chủ nhiệm có những thẩm quyền, trách nhiệm độc lập riêng trong suốt quá trình làm việc.
Ban Chủ nhiệm có những thẩm quyền, trách nhiệm độc lập riêng trong suốt quá trình làm việc.

Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Ban Chủ nhiệm Chương trình 1322) có 7 thành viên. Ban Chủ nhiệm có những thẩm quyền, trách nhiệm độc lập riêng trong suốt quá trình làm việc”.

Trước đó, ngày 12/1/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 26/QĐ - BKHCN về việc Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Quyết định nêu rõ về việc cử TS. Ngô Quý Việt - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chủ tịch Hội thử nghiệm không phá hủy làm Chủ nhiệm; PGS. TS. Doãn Kế Bôn - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Thương mại và ông Trần Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm Phó Chủ nhiệm.

Các thành viên còn lại bao gồm: PGS. TS Phạm Hồng, Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội; ThS. Hoàng Văn Anh, Phó Trưởng ban Hội viên và Đào tạo, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Ngô Mạnh Hà, Giám đốc Công nghệ, Công ty cổ phần TechX; bà Nguyễn Kim Thanh, Chuyên gia độc lập.