Ảnh hưởng của Công nghệ trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Ảnh hưởng của Công nghệ trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, AI sử dụng dữ liệu từ các lịch sử giao dịch, thông tin khách hàng trong hệ thống ngân hàng kết hợp với công nghệ chuỗi để vừa bảo vệ khách hàng đồng thời đóng góp tăng cường dự báo hành vi rửa tiền và gian lận. Do đó, AI có khả năng tạo ra sự thay đổi lực lượng lao động thông qua việc tự động hóa một số nhiệm vụ và quy trình, dẫn đến nhu cầu về nhân sự ở ngành này có nguy cơ bị cắt giảm. Thách thức này đòi hỏi ngành Ngân hàng cần chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới.
Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong các công ty lâm nghiệp Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong các công ty lâm nghiệp Tuyên Quang

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tại địa phương. Nguồn nhân lực không đảm bảo về mặt cơ cấu và chất lượng sẽ gây ảnh hưởng tới việc thực hiện các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu khảo sát và phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại các công ty lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang nhằm đánh giá thực trạng để đưa ra một số đề xuất hoàn thiện nguồn nhân lực trong các công ty lâm nghiệp địa phương nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
Cơ cấu lao động tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Cơ cấu lao động tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Thực tiễn cho thấy, chất lượng lao động việc làm ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhất là trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo áp lực lớn đối với cơ cấu lao động, chất lượng lao động và giải quyết việc làm cho người lao động.
Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có  tài chính ngân hàng.  AI có khả năng tạo ra sự thay đổi  lực lượng lao động trong lĩnh vực ngân hàng qua việc tự động hóa một số nhiệm vụ và quy trình, dẫn đến nhu cầu về nhân sự có nguy cơ bị cắt giảm.
Kinh tế tuần hoàn - Chìa khóa phát triển bền vững

Kinh tế tuần hoàn - Chìa khóa phát triển bền vững

Việc các nền kinh tế lớn trên thế giới chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) và đạt được những thành tựu ấn tượng chính là kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam. Với xu hướng phát triển bền vững, KTTH là mục tiêu Việt Nam cần hướng đến.
Xây dựng bộ máy cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ

Xây dựng bộ máy cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ

Mục tiêu đến năm 2030 của ngành Thuế là xây dựng bộ máy cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có đủ quyền hạn và năng lực chủ động thực thi pháp luật thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.
Nguồn nhân lực - Yếu tố quan trọng trong phát triển hợp tác xã

Nguồn nhân lực - Yếu tố quan trọng trong phát triển hợp tác xã

Để các hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ bản lĩnh nhưng thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, Liên minh HTX tỉnh Long An đặc biệt chú trọng công tác đào tạo cán bộ, hướng đến xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
Cải cách bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực đáp ứng Chiến lược phát triển Hải quan

Cải cách bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực đáp ứng Chiến lược phát triển Hải quan

Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Nội dung về cải cách, phát triển tổ chức bộ máy; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là 1 trong 8 nội dung lớn đã được xác định và đặt ra trong Chiến lược. Đây là quá trình tiếp nối những thành tựu, kết quả đạt được trong cả quá trình dài Hải quan Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công cuộc cải cách, phát triển và hiện đại hóa, đặc biệt là giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2011-2020. Cải cách, phát triển tổ chức bộ máy; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực luôn đóng góp và giữ vai trò quan trọng trong suốt chiều dài phát triển của Hải quan Việt Nam thời gian qua và trong tương lai.
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển thị trường chứng khoán

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển thị trường chứng khoán

Tính chất phức tạp của thị trường chứng khoán (TTCK) ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro, đặc biệt là thị trường chứng khoán ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, nên việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trên TTCK để phát triển bền vững TTCK Việt Nam là điều đặc biêt quan trọng. Bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển bền vững TTCK Việt Nam.