Kho bạc Nhà nước:

Vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Gia Hân

Sáng ngày 15/12/2022, Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Nỗ lực vượt qua thách thức

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành và các đơn vị liên quan, toàn hệ thống KBNN đã nỗ lực vượt qua những thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Theo đó, KBNN đã chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách.

Đồng thời, chủ động mở rộng công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Tính đến hết ngày 10/12/2022, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.678.148 tỷ đồng, bằng 118,9% so với dự toán năm 2022 được giao, trong đó: Thu ngân sách trung ương đạt 118,3% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 119,5% so với dự toán.  

Về công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân phát biểu tại Hội nghị.  
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân phát biểu tại Hội nghị.  

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí mua vắc-xin, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, kinh phí hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19.

Như vậy, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 828.062 tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán; chi đầu tư đạt 344.623,3 tỷ đồng, bằng 58% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch 2022 Thủ tướng Chính phủ giao... Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, hệ thống KBNN đã phát hiện 828.518 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 3.882 món, tương đương với 402 tỷ đồng.

Theo Báo cáo của KBNN, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong nước còn chậm, thu NSNN tốt, tồn ngân quỹ nhà nước ở mức cao, KBNN đã chủ động tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp để triển khai công tác huy động vốn. Qua đó, hoạt động huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) đã đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của NSNN với chi phí hợp lý; góp phần quản lý nợ công an toàn, bền vững và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN cũng tập trung triển khai hiệu quả về công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động KBNN giai đoạn 2021-2025.

KBNN thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch; cung cấp 100% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của KBNN mức độ 4 và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG); tiếp tục vận hành hệ thống DVCTT hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ 100% (khoảng 97.000) đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc tham gia sử dụng.

Thống kê cho thấy, số lượng giao dịch chi NSNN qua DVCTT đạt tỷ lệ trên 99,6%, lượng giao dịch trung bình mỗi ngày từ 100.000 đến 150.000 giao dịch... Đặc biệt, trong năm 2022, KBNN triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN, kết quả đạt 94,5%.

Vững tin thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023

Đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống KBNN trong năm 2022, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà hệ thống KBNN đã đạt được trong năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị. 
Toàn cảnh Hội nghị. 

 “Có thể nói, năm 2022, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của hệ thống KBNN đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm được giao. Những kết quả đạt được của hệ thống KBNN góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành tài chính – ngân sách năm 2022.”

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Ðảng, Quốc hội. Dự báo, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do các xung đột địa chính trị, rủi ro về tài chính.

Do đó, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong năm 2023 đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức KBNN tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại và giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt các giải pháp trọng tâm đã đề ra.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân cho biết, từ nay đến hết tháng 12/2022 và đầu năm 2023, hệ thống KBNN sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát, giải ngân vốn NSNN kịp thời nhưng phải chặt chẽ, an toàn, đúng chế độ; hoàn thành công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2022.

Trong năm 2023, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều hành ngân quỹ chặt chẽ, linh hoạt đảm bảo khả năng thanh toán của NSNN tại mọi thời điểm ở tất cả các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Tổng Giám đốc Trần Quân cho hay, KBNN sẽ chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2023.

Đặc biệt, tập trung hoàn thành việc lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2021 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021, đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội...