Kết thúc quý I/2023, ước thu ngân sách tỉnh Bình Thuận đạt 2.353,36 tỷ đồng

PV. (t/h)

Kết thúc quý I/2023, ước thu ngân sách của tỉnh Bình Thuận là 2.353,36 tỷ đồng, đạt 23,52% dự toán năm và giảm 23,01% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Thuế Bình Thuận đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước. Ảnh: TTHT
Ngành Thuế Bình Thuận đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước. Ảnh: TTHT

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, ước thu ngân sách của Tỉnh tháng 03/2023 đạt 650 tỷ đồng, giảm 38,92% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý I/2023, ước thu ngân sách 2.353,36 tỷ đồng, đạt 23,52% dự toán năm và giảm 23,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa 2.177,25 tỷ đồng, đạt 25,3% dự toán năm, giảm 24,73%.

Trong tổng thu ngân sách quý I/2023, cơ cấu thu gồm: Thu thuế, phí và thu khác 2.039,89 tỷ đồng, đạt 27,55% dự toán năm, giảm 23,87%; Thu tiền nhà, đất 137,36 tỷ đồng, đạt 11,44% dự toán năm, giảm 64,51% (trong đó thu tiền sử dụng đất 117,66 tỷ đồng, đạt 11,77% dự toán năm, giảm 32,22% so với cùng kỳ năm trước); Thu thuế xuất nhập khẩu 176,11 tỷ đồng, đạt 12,58% dự toán toán năm và tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian qua, bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động khó lường đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, bao gồm của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận. Hoạt động thu chi ngân sách trên địa bàn Tỉnh theo đó cũng ghi nhận sự sụt giảm.

Trong bối cảnh đó, ngành Thuế tỉnh Bình Thuận đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, phấn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 8% tổng thu NSNN.

Đồng thời, ngành Thuế tỉnh cũng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ thu, nộp NSNN trên địa bàn nhằm khai thác, quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn.

Cơ quan thuế cũng làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, qua đó nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, đồng thời giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ với NSNN.