Nghị định số 08/2023/NĐ-CP giúp tránh được nguy cơ đổ vỡ dây chuyền

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP giúp tránh được nguy cơ đổ vỡ dây chuyền

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, ông Phạm Đức Toản - Chuyên gia bất động sản, Tổng giám đốc EZ Property khẳng định, những quy định mới trong Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sẽ góp phần giải cứu thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tránh tác động xấu lên nền kinh tế.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sắp bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sắp bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi

Theo FiinRatings, nếu nhìn về khía cạnh tích cực, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nói chung và TPDN riêng lẻ nói riêng sắp bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi, giúp kênh vốn này phát triển bền vững hơn. TPDN vẫn là một kênh huy động vốn quan trọng cho DN, là công cụ quan trọng để huy động nguồn lực tài chính từ dân cư để thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển.
Xóa bỏ rào cản, lấy lại niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Xóa bỏ rào cản, lấy lại niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bên cạnh việc tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra các tổ chức phát hành, các tổ chức chung cấp dịch vụ như công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đào tạo để nhà đầu tư nắm bắt kịp thời, ra quyết định đầu tư hợp lý..., góp phần xóa bỏ rào cản, lấy lại niềm tin đối với trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ.
Hạn chế tối đa nhà đầu tư cá nhân “lách luật” mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hạn chế tối đa nhà đầu tư cá nhân “lách luật” mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP đã bổ sung nhiều quy định mới, đặc biệt là những quy định nhằm tăng tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư cá nhân, hạn chế tối đa nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ gian lận để mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tạp chí Tài chính điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) xoay quanh nội dung này.
5 điểm mới đáng chú ý về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

5 điểm mới đáng chú ý về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó có 5 điểm mới đáng chú ý mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần quan tâm.