Áp lực trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục gia tăng

Minh Lâm

Hơn 35 nghìn tỷ đồng phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDN) đáo hạn trong tháng 6/2023, trong khi danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán vẫn tiếp tục tăng lên.

Thị trường có hon 187.000 tỷ đồng TPDN đáo hạn trong tháng nửa cuối năm 2023.
Thị trường có hon 187.000 tỷ đồng TPDN đáo hạn trong tháng nửa cuối năm 2023.

Theo báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán VNDirect, trong tháng 6/2023, thị trường sẽ có hơn 35.530 tỷ đồng TPDN đáo hạn, tăng gấp đôi so với tháng 5/2023 (số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 23/05/2023).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 187.311 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 96.820 tỷ đồng, chiếm 51.7%, theo sau là nhóm Ngân hàng với 31.661, chiếm 16.9%.

Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết, tính đến ngày 23/05/2023, có khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc TPDN theo thông báo của HNX.

Ước tính, tổng dư nợ TPDN của các doanh nghiệp chậm thanh toán nợ này vào khoảng 157.710  tỷ đồng, chiếm khoảng 14,4% dư nợ TPDN toàn thị trường.

Khoảng hơn 45.200 tỷ đồng TPDN của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.

Trong khi đó, việc phát hành tiếp tục ảm đạm. Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày 9/6/2023, thị trường mới có một đợt phát hành TPDN được ghi nhận trong tháng 6/2023 với giá trị 300 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 3 đợt phát hành TPDN được công bố trong tuần báo cáo nhưng đều có thời điểm phát hành vào tháng 5, tổng giá trị 355 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 34,913 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5,521 tỷ đồng (chiếm 16% tổng giá trị phát hành) và 23 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29,392 tỷ đồng (chiếm 84% tổng số), giảm 80% so với cùng kỳ.

Theo quan sát của VnDirect, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 5. Tính đến ngày 23/05 đã có trên 30 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX.

Về kế hoạch phát hành TPDN năm 2023, Hội đồng quản trị CTCP Trasimex đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển, có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát hành 10.5%/năm.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cũng đã thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo ra công chúng với giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9%/năm cho 2 kỳ đầu và thả nổi bằng lãi suất thị trường + 4.1%/năm trong các kỳ còn lại.