Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giúp cải thiện minh bạch thông tin thị trường

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giúp cải thiện minh bạch thông tin thị trường

Việc Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDN) vừa chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo tính thanh khoản, cải thiện minh bạch thông tin cho thị trường và làm cơ sở cho nhà đầu tư trong việc ra quyết định về khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, rủi ro vẫn luôn hiện hữu, trong trường hợp xảy ra các vấn đề tranh chấp dân sự, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ vẫn thuộc về DN phát hành và nhà đầu tư theo pháp luật dân sự.
Hơn 5 triệu trái phiếu được giao dịch trong ngày đầu tiên

Hơn 5 triệu trái phiếu được giao dịch trong ngày đầu tiên

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong ngày đầu khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL), đã có hơn 5 triệu trái phiếu được giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 1.781,34 tỷ đồng.
Khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Sáng 19/7/2023, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ Tài chính tổ chức lễ khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đến dự và bấm nút khai trương hệ thống.
Ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên HNX

Ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên HNX

Ngày 10/7/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam (VNX) có Quyết định số 56/QĐ-SGDVN ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Quy chế quy định cụ thể về việc đăng ký giao dịch, thay đổi thông tin giao dịch, tạm ngừng, khôi phục giao dịch và hủy bỏ đăng ký giao dịch, tổ chức và quản lý giao dịch TPDN riêng lẻ tại HNX.