VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh

75,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2018đã tốt hơn so với quý IV/2017,xu hướng này tiếp tục được duy trì trong quý II/2018. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh

Theo số liệu điều tra về xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý của ngành Chế biến, chế tạo vừa được Tổng cục Thống kê công bố, đã có 75,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2018 đã tốt hơn so với quý IV/2017, xu hướng này tiếp tục được duy trì trong quý II/2018.

Quản lý và sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp như thế nào?

Ngành bán lẻ dẫn đầu số doanh nghiệp mới thành lập trong quý I/2018

Thay đổi phương thức sản xuất để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm

Trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp

Tháo rào cản thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Cuộc điều tra được thực hiện tại 6.500 doanh nghiệp đại diện cho toàn ngành Chế biến, chế tạo trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Những thông tin chủ yếu thu thập là đánh giá của doanh nghiệp về xu hướng tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh; Khối lượng sản xuất; Biến động về số lượng đơn đặt hàng và đơn đặt hàng xuất khẩu; Xu hướng về tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu; Chi phí sản xuất, giá bán bình quân cho một sản phẩm; Biến động về quy mô lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra, có 75,4% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2018 so với quý IV/2017 tốt lên. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan nhất với 79,8% doanh nghiệp cho rằng tốt lên và giữ ổn định; Khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tỷ lệ lần lượt là 70,4% và 74,2%.

Tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2018 được dự báo lạc quan hơn so với quý I/2018, khi có 89,6% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt lên và giữ ổn định. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan nhất với 91,8%; Khu vực doanh nghiệp Nhà nước với 88,8%; Và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 88,6%.

Về khối lượng sản xuất đã có 72,8% doanh nghiệp có đánh giá quý I/2018 tăng và giữ ổn định so với quý IV/2017. Đồng thời, dự báo trong quý II/2018 khối lượng sản xuất khả quan hơn, khi có 91% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định so với quý I/2018. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ là 93,6% dự báo tăng và giữ ổn định; Tiếp đến là khu vực doanh nghiệp Nhà nước với 91,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định; Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt tỷ lệ thấp nhất với 89,9% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định.

Tổng cục Thống kê cũng đưa ra dự báo về yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi có tới 60,4% doanh nghiệp cho rằng yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp; Có 46,3% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước vẫn còn thấp; Và 31,5% doanh nghiệp cho rằng khó khăn về tài chính…

Ngoài ra, theo Tổng cục Thống kê, các yếu tố như lực lượng lao động, lãi suất vay, nguyên, nhiên, vật liệu, thiết bị công nghệ, tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay… cũng là vấn đề ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM