VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Mức giá áp dụng đối với dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và chuyên ngành hàng không

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mức giá áp dụng đối với dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và chuyên ngành hàng không

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành Hàng không

Ngành Hàng không, Điều dưỡng tại Nova College được quan tâm

Kéo dài thời gian giảm thuế nhiên liệu bay, thêm "lực đẩy" cho ngành hàng không

Bàn giải pháp để phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam

Dự thảo Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng bằng 50% mức giá cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với chuyến bay nội địa quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành Hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa tiếp tục thực hiện theo mức giá quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành Hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Khung giá đối với các dịch vụ chuyên ngành Hàng không thuộc danh mục quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 1 Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT thực hiện như sau: Từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng khung giá với mức tối thiểu là 0 đồng, mức tối đa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT. Từ ngày 01/01/2022 trở đi, khung giá đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không tiếp tục thực hiện theo khung giá quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT.

Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM