VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

4 đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sẽ chuyển thành công ty cổ phần. Nguồn: Internet

Chuyển 4 đơn vị sự nghiệp của Hà Nội thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Thu hồi 4 sản phẩm của Công ty cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước đảm bảo tiến độ và minh bạch

Sửa Luật để siết chặt quản lý đất đai

Năm 2016, cả nước còn 652 DNNN hoạt động trong các lĩnh vực then chốt

Bộ Tài chính đề nghị nhiều biện pháp “thúc” tiến độ cổ phần hóa

Cụ thể, 4 đơn vị trên gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội, Nhà khách Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1023/TTg-ĐMDN ngày 13/7/2017 và quy định của pháp luật hiện hành.
Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập trên thành công ty cổ phần.
Sau khi cổ phần hóa, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM