VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4/2017

Trong tháng Tư, cả nước có 13.102 doanh nghiệp thành lập mới (tháng có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất trong 12 tháng qua) với số vốn đăng ký là 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 17,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 23,9%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 132,4 nghìn người, tăng 5,9%.

[Infographic] Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 26/4/2017

[Infographic] Toàn cảnh bất động sản quý I/2017

[Infographic] Tổng quan thị trường văn phòng Hà Nội quý I/2017

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3/2017

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2017

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4/2017 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM