VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Mở rộng “chiếc áo” cho DATC

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mở rộng “chiếc áo” cho DATC

Sau gần 16 năm hoạt động, với vai trò là công cụ quan trọng của Chính phủ để hỗ trợ quá trình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tổ chức kinh doanh theo cơ chế thị trường Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu đặt ra, cần sửa đổi bổ sung phạm vi, đối tượng và chức năng đặc thù cho DATC…

DATC bán tài sản bảo đảm khoản nợ của Công ty Cổ phần 504

DATC bán nợ phải thu tại Công ty Hải Ngọc và Công ty Phúc Thanh Long

DATC bán khoản nợ phải thu trên 1,14 nghìn tỷ đồng

Đảng bộ DATC phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hiện tại của DATC đã và đang nảy sinh những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ thông qua việc xem xét, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động cho Công ty trong thời gian tới.

 Theo đó, mở rộng phạm vi kinh doanh cho DATC không chỉ là nợ xấu, mà bao gồm cả tài sản nợ đọng, dự án dở dang, dự án cần hỗ trợ xử lý nợ để hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác. Mở rộng đối tượng tham gia xử lý nợ và tài sản sang các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế khác, các đơn vị sự nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi...  

Bên cạnh đó, bổ sung chức năng để phát triển ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính, mở rộng ngành nghề kinh doanh mới, bao gồm: Phát triển hoạt động quản lý đầu tư, khai thác tài sản, dự án; mở rộng hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp (DN), gắn với xử lý nợ, tài sản và dự án; phát triển hoạt động tư vấn, dịch vụ tài chính, quản lý vốn góp...

Đồng thời, bổ sung quyền được hỗ trợ tài chính dưới hình thức tài trợ vốn vay ngắn hạn, bảo lãnh đối với các DN được DATC tham gia tái cơ cấu có khó khăn tài chính để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh khi các DN này đáp ứng được các điều kiện về kiểm soát của DATC, có phương án khả thi, có tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Vì sao phải mở rộng, đối tượng, phạm vi hoạt động của DATC? Sở dĩ cần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ cho DATC vì, ngoài việc tiếp tục hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu  DNNN. Việc mở rộng đối tượng, phạm vi hoạt động cũng sẽ giúp tạo ra kênh giải pháp mới cho các DN thuộc các thành phần kinh tế khác (không chỉ là các DNNN) đang gặp khó khăn về tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh có thể thực hiện tái cơ cấu, làm lành mạnh tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Qua đó, tạo công việc và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời, tăng thu cho NSNN.

Đi liền với đó, sẽ tạo ra tác động tích cực đối với các ngân hàng và DN trong việc hình thành một loại hàng hóa mới cho thị trường, giúp các ngân hàng thương mại xử lý nhanh được một khối lượng lớn nợ tồn đọng, làm tăng tính thanh khoản và an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng, góp phần khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế, đồng thời cải thiện và nâng cao năng lực tài chính cho ngân hàng và DN.

Bên cạnh đó, các chức năng, nghiệp vụ được bổ sung sẽ giúp DATC gia tăng quy mô xử lý nợ và tài sản, nâng cao hiệu quả hoạt động, rút ngắn thời gian thu hồi vốn (quay vòng vốn nhanh), qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước, vừa rút ngắn được thời gian tái cơ cấu DN và xử lý nợ.

Điều này sẽ tạo điều kiện cho DATC xử lý nợ, các tài sản hình thành từ hoạt động mua bán nợ, giảm tình trạng đóng băng của các khoản nợ, tài sản, nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng của tài sản trong nền kinh tế, tạo ra dòng vốn mới cần thiết cho các DN đang có tình hình tài chính khó khăn (có tài sản tồn đọng nhưng không khai thác, xử lý được).

Việc bổ sung chức năng, nghiệp vụ hoạt động đồng bộ với việc mở rộng đối tượng, phạm vi hoạt động sẽ giúp DATC mở rộng hoạt động theo cả chiều sâu và chiều rộng, có tính tương tác và hỗ trợ lẫn nhau để phát huy hiệu quả của các nguồn lực được bổ sung (nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, đào tạo, nâng cao chuyên môn chất lượng nhân sự...)

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM