VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
  VPBank phát hành 925.668.770 cổ phần để trả cổ tức và tăng vốn

VPBank công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

VPBank phát hành 925.668.770 cổ phần để trả cổ tức và tăng vốn

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. Theo đó, số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 925.668.770 cổ phần.

Tiết kiệm chi phí với điểm thưởng ngân hàng

VPBank “xuất xưởng” sản phẩm cho vay thế chấp bằng hóa đơn VAT

VPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và chất lượng tài sản trong quý I/2018

VPBank ra mắt nền tảng ngân hàng số VPBank Dream

VPBank công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2017

VPBank dự kiến phát hành 452.475.427 cổ phần để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017; Phát hành 15.469.074 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Phát hành 457.724.267 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 9.256,687 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu phổ thông) là 61,817%. Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 30,217%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần là 31,6%.

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và cổ phiếu thưởng từ việc tăng vốn điều lệ của VPBank là ngày 19/6/2018.

Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được phân bổ cho Quỹ thu hút nhân tài của ngân hàng do công đoàn VPBank hội sở đứng tên.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng từ 15.706 tỷ đồng lên 24.963 tỷ đồng. VPBank cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 15.706 tỷ đồng lên 25.300 tỷ.

Ngoài ra, VPBank đang có hơn 73 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, ngân hàng đang làm hồ sơ báo cáo việc mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ, dự kiến thực hiện trong tháng 7/2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM