VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra doanh nghiệp có lợi nhuận đột biến

Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra doanh nghiệp có lợi nhuận đột biến

Ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, lợi nhuận, ít chịu tác động Covid-19.

Sửa đổi điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Những điểm nhấn của Cục Thuế TP. Hà Nội 6 tháng đầu năm 2020

Ngành Thuế không thanh tra định kỳ năm 2020 nếu không có dấu hiệu vi phạm

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2020, qua thanh tra và kiểm tra hơn 6.500 doanh nghiệp, phát hiện nhiều vi phạm về thuế, cục quyết định truy thu, phạt, truy hoàn thuế 1.336 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 266 tỷ đồng, giảm lỗ 9.670 tỷ đồng.

Ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được cơ quan thuế tập trung thực hiện đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Còn những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, cơ quan thuế không tiến hành kiểm tra, thanh tra. Mặt khác, cơ quan thuế sẽ bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, lợi nhuận, ít chịu tác động của dịch bệnh.

Báo cáo đánh giá công tác thu thuế tháng 5 năm 2020 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho thấy thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tính đến hết tháng 5/2020, trên địa bàn thành phố đã có 22.207 doanh nghiệp, tổ chức và 9.823 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng quy định của nghị định này đăng ký gia hạn nộp thuế với số thuế 8.096 tỷ đồng;

"Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ rà soát, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế tất cả hồ sơ khai thuế về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh gửi đến để báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế" – ông Lê Duy Minh cho biết thêm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM