Những điểm nhấn của Cục Thuế TP. Hà Nội 6 tháng đầu năm 2020

Minh Hà

Thu ngân sách nhà nước đạt 46,2% dự toán; Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19; Đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới… là những điểm nhấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế và xử lý thu hồi nợ thuế.
6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế và xử lý thu hồi nợ thuế.

Theo ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, đơn vị gặp khá nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai các nhiệm vụ được giao, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, công chức, ngành Thuế Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 Cục thực hiện ước đạt 105.751 tỷ đồng, nếu tính cả 14.570 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 đơn vị thực hiện ước đạt 120.321 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán pháp lệnh, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với đó, Cục đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 nhằm tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến ngày 10/6/2020, có 28.968 doanh nghiệp và 2.859 hộ kinh doanh đã thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Số liệu thống kê của Cục Thuế TP. Hà Nội cho thấy, ước 6 tháng đầu năm 2020 có khoảng 14.570 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp thuế trong 5 tháng hoặc đến cuối năm nhằm giảm áp lực tài chính, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế tập trung nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng được Cục Thuế TP. Hà Nội chú trọng triển khai. Theo đó, năm 2019, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiến hành sắp xếp bộ máy tại cấp cục và chi cục đồng bộ, hiệu quả. Cục đã tiến hành hợp nhất 10 chi cục các huyện thành 5 Chi cục khu vực, cá đội tại chi cục giảm từ 312 đội xuống còn 244 đội (giảm 68 đội) so với thời điểm trước khi thực hiện sắp xếp, qua đó góp phần cùng ngành Thuế cả nước hoàn thành kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thuế Thủ đô đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 7.650 cuộc, bằng 40% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 1.332 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019.

“Kết quả 6 tháng đầu năm 2020 là cơ sở để Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện công tác quản lý thuế cả năm 2020, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm vẫn hết sức nặng nề, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa, quyết liệt triển khai đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra với mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 Cục thực hiện ước đạt 105.751 tỷ đồng, nếu tính cả 14.570 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 đơn vị thực hiện ước đạt 120.321 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán pháp lệnh, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2019.