VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 gồm chứng từ gì?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 gồm chứng từ gì?

Trả lời vướng mắc của người nộp thuế về Hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Trường hợp nào được miễn thu phí, lệ phí hải quan?

Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để sửa chữa

Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án?

Theo đó, Hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 gồm những chứng từ sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc_Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)_Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

- Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có)_Bản chụp.

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM