VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tiêu chí, tiêu chuẩn của dự án khu đô thị mới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tiêu chí, tiêu chuẩn của dự án khu đô thị mới

Ngày 06/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xác định khái niệm, tiêu chí, tiêu chuẩn của dự án khu đô thị mới (KĐTM).

Xu hướng tăng giao dịch căn hộ hạng C

“Nóng” cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

Bất động sản Việt Nam thu hút nhà đầu tư ngoại

Phát triển thị trường bất động sản đúng hướng

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 17/BXD-PTĐT ngày 10/4/2017, phúc đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội như sau:

Một là, Về các quy định hiện hành liên quan đến khái niệm KĐTM, dự án KĐTM Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị, “KĐTM là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở”.

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, “Dự án đầu tư xây dựng KĐTM là dự án đầu tư xây dựng mới một khu đô thị trên khu đất được chuyển đổi từ các loại đất khác thành đất xây dựng đô thị”.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng Việt Nam Điều 1.2 Chương I quy định: “Khu đô thị là khu vực xây dựng một hay nhiều khu chức năng của đô thị, được giới hạn bởi các ranh giới tự nhiên, ranh giới nhân tạo hoặc các đường chính đô thị.

Khu đô thị bao gồm: Các đơn vị ở; các công trình dịch vụ cho bản thân khu đô thị đó; có thể có các công trình dịch vụ chung của toàn đô thị hoặc cấp vùng”; Trong đó đơn vị ở là khu chức năng bao gồm các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ cấp đơn vị; vườn hoa, sân chơi trong đơn vị ở; đất đường giao thông nội bộ và bãi đỗ xe phục vụ trong đơn vị ở,...

Hai là, Dự án KĐTM trên thực tế có nhiều quy mô khác nhau từ vài hécta đến hàng trăm hécta (thậm chí hàng nghìn hécta) và là một loại hình của dự án đầu tư phát triển đô thị, có tính chất đa dạng thuộc phạm vi điều chỉnh của nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về quy mô của khu đô thị, KĐTM. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cần nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan và tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai làm cơ sở để thực hiện thu hồi đất triển khai dự án.

Ba là, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự án Luật Quản lý phát triển đô thị trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét ban hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, quy định cụ thể nội dung này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM