Tài sản hệ thống ngân hàng giảm gần 71 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng

Theo bizlive.vn

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 2/2014.

 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cuối 2013 đạt 3,61%. Nguồn: internet
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cuối 2013 đạt 3,61%. Nguồn: internet

Theo đó, tính đến cuối tháng 2, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng đạt 5.684,93 nghìn tỷ đồng, giảm 11.110 tỷ đồng so với cuối tháng 1/2014 và giảm tới 70.940 tỷ đồng so với cuối 2013.

Nếu so với cuối tháng 2/2013, tổng tài sản của hệ thống tăng tới 675,2 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tổng tài sản của khối ngân hàng thương mại nhà nước giảm tới 49.300 tỷ đồng so với cuối năm 2013, còn 2.455,57 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, theo chú giải của Ngân hàng Nhà nước, khối này bao gồm cả VietinBank và Vietcombank.

Tài sản của khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng giảm 57.440 tỷ đồng, xuống còn 2.406,99 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản của khối ngân hàng liên doanh và nước ngoài lại tăng 34.585 tỷ đồng lên gần 739,5 nghìn tỷ đồng. 

Biến động tài sản của 3 khối trên ảnh hưởng mạnh nhất tới biến động tổng tài sản chung của hệ thống ngân hàng.

Tài sản hệ thống ngân hàng giảm gần 71 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng - Ảnh 1

Nguồn: SBV, BizLIVE

Xét về vốn điều lệ, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống đến cuối tháng 2 đạt 426,65 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2.670 tỷ đồng so với cuối 2013. 

Đóng góp vào mức tăng này chủ yếu là khối ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước với mức tăng hơn 2.500 tỷ đồng, đạt 130,61 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 2/2014.

So với cuối tháng 1/2014, vốn điều lệ của hệ thống ít biến động.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 13,54%, cao hơn mức 13,25% của cuối 2013 và mức 13,24% cuối tháng 1/2014. 

Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động cao nhất vẫn thuộc về khối công ty cho thuê tài chính với 388,2% do khối này không được huy động vốn. Kế tiếp là ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam với gần 109%.

Tỷ lệ này của khối ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là gần 93,2%; của khối ngân hàng cổ phần là 72,65% và của toàn hệ thống là 83,11% - đều giảm so với cuối 2013.

Số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố cũng cho biết, tổng dư nợ tín dụng với nền kinh tế tháng 1/2014 đạt 3,46 triệu tỷ đồng, giảm 0,5% so với cuối tháng 12/2013. 

Tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 12/2013 đạt hơn 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 18,85% so với cuối 2012. 

Cũng đến cuối 2013, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt gần 1,59 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 22,35% và tiền gửi của dân cư đạt hơn 2,146 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 23,42% so với cuối 2012.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cuối 2013 đạt 3,61%, giảm so với mức 4,55% cuối tháng 11/2013.