Tận dụng tối đa lợi thế để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thu An - Lê Hà

Với việc triển khai đồng bộ, sáng tạo các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), ngành BHXH Việt Nam đã đạt kết quả tích cực về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tận dụng tối đa nguồn lực và lợi thế để tăng diện bao phủ loại hình BHXH, BHYT.

Tích cực vận động và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Theo ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam), năm 2022, tại nhiều doanh nghiệp (DN), đơn hàng sụt giảm đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập của DN và người lao động (NLĐ). Mặt khác, do hậu quả của đại dịch COVID-19, đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đã tác động mạnh đến công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT của Ngành. 

Trong bối cảnh đó, ngành BHXH Việt Nam đã kịp thời xây dựng các kịch bản chỉ đạo, điều hành phù hợp, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của DN; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng vận động, tuyên truyền phát triển người tham gia; linh hoạt áp dụng các hình thức thu, nộp tiền đóng trực tiếp hoặc trên Cổng Dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, tổ chức dịch vụ thu và cơ quan BHXH.

Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đa dạng hình thức phát triển người tham gia BHXH, BHYT  để tăng diện bao phủ các đối tượng.
Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đa dạng hình thức phát triển người tham gia BHXH, BHYT  để tăng diện bao phủ các đối tượng.

Đồng thời, duy trì việc tổ chức các Hội nghị trực tuyến để đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, thu nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

BHXH các địa phương cũng luôn bám sát, tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tổ chức các hội nghị vận động, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho người dân bằng nhiều hình thức linh hoạt; tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất để đôn đốc thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Với sự nỗ lực của toàn Ngành, ngay trong tháng đầu năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tích cực về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Số liệu thống kê cho thấy, đến hết tháng 1/2023, cả nước có gần 17,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 37,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 648 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, trên 15,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, trên 1,4 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, lần lượt tăng 4,2%, 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia BHYT đạt trên 88,9 triệu người người, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Để hoàn thành chỉ tiêu về độ bao phủ BHXH, BHYT

Nhận diện về những khó khăn, thách thức tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của Ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, 2023 là năm có nhiều khó khăn tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia của Ngành.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành BHXH Việt Nam kỳ vọng, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Linh hoạt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, toàn Ngành sẽ nỗ lực, tận dụng tối đa mọi nguồn lực và lợi thế sẵn có để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Cùng với đó, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã; tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Lễ ra quân triển khai tháng vận động triển khai BHXH toàn dân để phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được ngành BHXH Việt Nam lan tỏa rộng khắp trên cả nước và đạt được kết quả tích cực.
Lễ ra quân triển khai tháng vận động triển khai BHXH toàn dân để phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được ngành BHXH Việt Nam lan tỏa rộng khắp trên cả nước và đạt được kết quả tích cực.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế; Sở Kế hoạch - Đầu tư và các ngành liên quan nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các DN, việc sử dụng lao động, chi trả tiền lương và các khoản bổ sung khác để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra yêu cầu đơn vị đăng ký tham gia và nộp đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ.

Ba là, rà soát, đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu; chủ động bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng vận động theo nhóm người tham gia tiềm năng. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của nhân viên tổ chức dịch vụ thu theo đúng quy định để đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định. Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng tổ chức dịch vụ thu.

Bốn là, phân công giao trách nhiệm theo dõi đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức dịch vụ thu cho từng lãnh đạo và cán bộ liên quan để đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền chậm đóng của những tháng trước.

Năm là, thực hiện linh hoạt hình thức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng đối với các DN chưa đăng ký đóng, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp không đầy đủ; DN chậm đóng từ 3 tháng trở lên. Kiên quyết xử phạt đối với các hành vi vi phạm; kịp thời lập hồ sơ đề nghị khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với những DN cố tình trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Sáu là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đối tượng trong việc rà soát, lập danh sách tham gia BHYT bảo đảm kịp thời, phấn đấu đạt 100% người thuộc hộ cận nghèo, học sinh sinh viên tham gia BHYT.

Đồng thời, cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tham mưu với UBND hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng của người tham gia đặc biệt là người tham gia thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.