Ngành Tài chính:

Tăng cường công tác thanh tra – kiểm tra, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế - xã hội

PV.

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, ngành Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt nhiều kết quả.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hải quan đang được tăng cường. Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hải quan đang được tăng cường. Ảnh minh họa. Nguồn: internet
1. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm:

- Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách tại các doanh nghiệp; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Tính đến tháng 8/2014, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trên 33 nghìn doanh nghiệp, đạt 45% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2013; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 6.245 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 4.305 tỷ đồng, bằng 69% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và tăng 12 % so với cùng kỳ năm 2013.

- Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đối với các dự án đầu tư từ nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ; tổ chức thực hiện kiểm soát chi thường xuyên, đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đối tượng và chính sách chế độ. Đã tổ chức hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014; thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn dự toán NSNN năm 2014 được giao.

- Trong 8 tháng đầu năm 2014, cơ quan Kho bạc Nhà nước đã: (i) thực hiện kiểm soát đối với gần 413.449 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, qua đó phát hiện khoảng 23.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, xử lý tạm dừng chưa thanh toán khoảng 30 tỷ đồng; (ii) từ chối thanh toán khoảng 58,3 tỷ đồng đối với các khoản chủ đầu tư đề nghị thanh toán sai danh mục và mức vốn được giao, phê duyệt quyết định đầu tư muộn so với thời hạn quy định (sau ngày 31/10/2013).

2. Tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường:

Trong tháng 8, Bộ Tài chính đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về quản lý, điều hành và bình ổn giá; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, chú trọng kiểm tra, thanh tra về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và công khai thông tin về giá, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Công tác điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu bám sát định hướng đề ra là theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu. Trong đó:

- Giá điện và than cho sản xuất điện những tháng đầu năm được giữ ổn định.

- Đối với mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi: thực hiện định giá tối đa và đăng ký giá nhằm bình ổn giá sữa và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Đồng thời, đã thực hiện công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát từ công luận. Trong tháng 8/2014 Bộ Tài chính tiếp tục có công văn  số 11117/BTC- QLG ngày 11/8/2014 đôn đốc các Sở Tài chính tỉnh, thành phố triển khai biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng thời tiếp tục phối hợp với Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế rà soát đăng ký giá sản phẩm mới của các doanh nghiệp kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đối với mặt hàng xăng dầu: Tiếp tục điều hành theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với diễn biến giá thị trường thế giới. Theo đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương 03 lần điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng, dầu (Ngày 07/8/2014: mức giảm tối thiểu đối với xăng RON 92 khoảng 491 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S khoảng 153 đồng/lít; dầu hỏa khoảng 138 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S khoảng 68 đồng/kg; Ngày 18/8/2014:  mức giảm tối thiểu đối với xăng RON92 khoảng 592 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S khoảng 75 đồng/lít; dầu hỏa: khoảng 61 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: khoảng 51 đồng/kg; Ngày 29/8/2014: mức giảm tối thiểu đối với xăng RON92 khoảng 464 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S khoảng 151 đồng/lít; dầu hỏa: khoảng 173 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: khoảng 52 đồng/kg). Tổng cộng 03 lần điều chỉnh: giá xăng giảm khoảng 1.547 đồng/lít, dầu điêzen giảm khoảng 379 đồng/lít, dầu hỏa giảm khoảng 372 đồng/lít; dầu madút giảm khoảng 171 đồng/kg; đồng thời, ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu. Ngày 24/8/2014 Bộ đã có văn bản số 11787/BTC-CST về việc giữ ổn định thuế nhập khẩu xăng dầu từ nay đến hết năm 2014.

3. Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân:

Trong tháng 8/2014 Bộ Tài chính đã đảm bảo nguồn để chi trả đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, đã xuất cấp 70,2 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt và hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh:

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp; Tờ trình số 105/TTr-BTC ngày 26/8/2014 báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

5. Thực hiện nhiều  giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật: 

Tính đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường.
Trong tháng 8, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan và Hiệp hội các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra để giúp các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, phát triển sản xuất kinh doanh cụ thể:

+ Gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế đối với các tờ khai thuế phải nộp sau thời điểm bị thiệt hại cho 63 doanh nghiệp; gia hạn nộp thuế đối với số thuế còn nợ trước thời điểm bị thiệt hại 213,8 tỷ đồng; giải quyết hoàn thuế cho 228 doanh nghiệp với số tiền là 2.529 tỷ đồng; miễn, giảm tiền thuê hạ tầng năm 2014 cho 377 doanh nghiệp với số tiền miễn giảm là 120,6 tỷ đồng;

+ Đã thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất đối với 03 Công ty.

+ Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi tạm ứng cho 149 doanh nghiệp bị thiệt hại tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh với tổng số tiền là 173,65 tỷ đồng.