Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu

PV.

Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 05/06/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, Công văn số 5769/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; trường hợp phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, Bộ tài chính đã có văn bản số 6186/BTC-TCHQ ngày 12/05/2017 về việc triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đối với các hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu.
Bộ Tài chính cũng đã giao cơ quan hải quan tăng cường kiểm tra khâu nhập khẩu xăng dầu, đặc biệt là đối với các lô hàng có C/O từ các nước ASEAN, Hàn Quốc... tránh gian lận thương mại, gây thiệt hại cho Nhà nước và người tiêu dùng.