Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu Quý I/2017

PV.

Bộ Tài chính vừa công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu Quý I/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Bộ Tài chính công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý I/2017 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối như sau:

1. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 01/01/2017 là 2.389,891 tỷ đồng.

2. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I/2017 (từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/3/2017) là 1.207,772 tỷ đồng.

3. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I/2017 (từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017) là 780,647 tỷ đồng.

4. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I/2017 là 3,210 tỷ đồng.

5. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I/2017 là 52 triệu đồng.

6. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2017 (tính đến hết ngày 31/3/2017) là 2.864,527 tỷ đồng. (Chi tiết từng doanh nghiệp và số dư tại phụ lục kèm theo).