Tăng cường thông tin tuyên truyền về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

PBT

Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo cử tri tỉnh Tiền Giang, hiện nay người dân mua bảo hiểm xe máy chủ yếu vẫn là để đối phó khi bị lực lượng chức năng kiểm tra mà chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình. Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của loại hình bảo hiểm này.

Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể trách nhiệm tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong năm 2021, đã tăng tần suất tuyên truyền về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trên VOV giao thông 2 đầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (giờ cao điểm), trên các phương tiện thông tin truyền thông và báo chí.