Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong ngành Tài chính

PV.

(Tài chính) Đó là nội dung chính tại tọa đàm cùng tên do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tại Trụ sở Bộ Tài chính ngày 22/10/2014.

Đồng chí Đinh Đức Xương phát biểu chủ trì tọa đàm. Nguồn: financeplus.vn
Đồng chí Đinh Đức Xương phát biểu chủ trì tọa đàm. Nguồn: financeplus.vn

Tọa đàm Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong ngành Tài chính là hoạt động tiêu biểu kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1949-15/10/2014) và 15 năm ngày triển khai công tác dân vận cả nước cũng như Kế hoạch số 255-KH/ĐUTC của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính chia sẻ, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, “ việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Đặc biệt, vận dụng tổ chức, triển khai tốt công tác dân vận vào đời sống và công tác của ngành Tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tài chính cũng như sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức các lớp tập huấn, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 22/01/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” trong toàn Ngành. Qua đó, cấp ủy các cấp, cán bộ đảng viên ngành Tài chính đã nâng cao nhận thức trong thực hiện công tác dân vận, bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gắn với việc chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các tổ chức Đảng của các đơn vị trong Bộ như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Học viện Tài chính, Tạp chí Tài chính… cũng đã tập trung thảo luận về các hoạt động nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác dân vận, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ giao.

Qua tọa đàm, cán bộ công chức, viên chức Bộ Tài chính thấm nhuần sâu sắc hơn tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng, đặc biệt buổi tọa đàm đã đưa ra nhiều ý kiến tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Thường vụ Đảng ủy Bộ những nội dung và giải pháp tăng cường công tác dân vận trong từng lĩnh vực công tác của ngành Tài chính, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành.