Cục Thuế Phú Thọ:

Tăng thu hàng chục tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

PV.

Trong những năm qua, Cục Thuế Phú Thọ chú trọng chỉ đạo các chi cục thuế khu vực đẩy mạnh quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Nhờ đó, số hồ sơ điều chỉnh thay đổi giá được các chi cục thuế ghi nhận tăng cao trong thời gian gần đây.

Năm 2024, công tác chống thất thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục được Cục Thuế Phú Thọ đẩy mạnh.
Năm 2024, công tác chống thất thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục được Cục Thuế Phú Thọ đẩy mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thuế Phú Thọ, các chi cục thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính “tiền phòng, hậu kiểm”.

Đồng thời, Cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế thực hiện “không thực hiện trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định (ngâm hồ sơ)… Nhờ đó, kết quả, công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã đạt kết quả tích cực, góp phần tăng thu và chống thất thu ngân sách nhà nước hiệu quả.

Theo thống kê của Cục Thuế Phú Thọ, trong năm 2023, số hồ sơ điều chỉnh thay đổi giá được các chi cục thuế ghi nhận 9.177 hồ sơ; số thuế thu tăng thêm hơn 35 tỷ đồng. Một số đơn vị có số thuế tăng thêm cao như: Chi cục Thuế TP. Việt Trì tăng thêm 11 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Lâm Thao - Phù Ninh tăng thêm 6,6 tỷ đồng; Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ tăng thêm 6,9 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba – Hạ Hòa tăng thêm 5,3 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Thanh Sơn- Tân Sơn tăng thêm 3,4 tỷ đồng…

Bước sang năm 2024, công tác chống thất thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục được các chi cục thuế đẩy mạnh thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế và Cục Thuế. Nhờ đó, công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực, với số thuế thu tăng trên 10 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, cơ quan thuế không có cơ sở để xác định giá thực tế chuyển nhượng để đấu tranh với người nộp thuế. Hiện nay, chưa có cơ quan nào xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch trên thị trường bất động sản, cơ quan thuế khi xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản thường căn cứ cơ sở dữ liệu do cơ quan thuế tự thu thập trên trang tin điện tử, giá trúng đấu giá, giá báo của chủ đầu tư các dự án để so sánh và đấu tranh về giá chuyển nhượng với người nộp thuế…

Để kết quả chống thất thu ở lĩnh mực này đạt kết quả cao hơn, một số giải pháp trọng tâm đã được Cục Thuế chỉ đạo các chi cục thuế đẩy mạnh triển khai. Trong đó, các chi cục thuế cần tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CTPTH ngày 07/5/2021 của Cục Thuế về việc thực hiện chuyên đề chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2021 và các năm tiếp theo cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế Phú Thọ cũng yêu cầu các chi cục thuế tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Cục Thuế về việc hướng dẫn công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 10/6/2022 của Tổng cục Thuế; thực hiện tính thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính để đảm bảo thời gian theo quy định đối với các hồ sơ chuyển nhượng của người nộp thuế, trường hợp phát hiện rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Các chi cục thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng, giá trúng đấu giá bất động sản trên địa bàn, cập nhật thường xuyên theo thời gian để làm cơ sở tham chiếu đấu tranh với người nộp thuế có các hợp đồng chuyển nhượng có giá chuyển nhượng thấp bất thường.

Cùng với đó, các chi cục thuế cần tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về trách nhiệm của người bán, người mua bất động sản, hành vi trốn thuế và các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật cũng như các rủi ro pháp lý sẽ gặp của người mua, người bán khi khai không đúng giá giao dịch trên hợp đồng mua bán bất động sản. Đồng thời, công khai tại bộ phận một cửa các cơ quan, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… để nhiều người dân được biết, thực hiện.