Tăng thu hơn 5.700 tỷ đồng nhờ thanh tra, kiểm tra thuế

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Từ đầu năm đến nay ngành Thuế đã thực hiện gần 52,3 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra và nộp bào ngân sách hơn 5.700 tỷ đồng nhờ công tác này.

Từ đầu năm đến nay ngành Thuế đã tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế. Ảnh: TL.
Từ đầu năm đến nay ngành Thuế đã tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế. Ảnh: TL.

Tính đến hết tháng 10/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 50,5% kế hoạch năm 2021 và bằng 86,1% so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan Thuế cũng kiểm tra được 711.467 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 136,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thống kê cho thấy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng bằng 71,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.923 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.773 tỷ đồng; giảm lỗ là 27.236 tỷ đồng.

Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.704 tỷ đồng.

Cụ thể, số doanh nghiệp được thanh tra là 2.999 doanh nghiệp, đạt 56,22% kế hoạch năm 2021. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 2.498,01 tỷ đồng; giảm khấu trừ 433 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.469 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách là 1.954 tỷ bằng 78,2% số tăng thu qua thanh tra.

Đối với công tác kiểm tra, báo cáo cho thấy số doanh nghiệp được kiểm tra là 49.300 doanh nghiệp, đạt 50,19% kế hoạch năm 2021. Số đã nộp ngân sách là 3.347,7 tỷ đồng, bằng 66,65% số tăng thu qua kiểm tra.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay ngành Thuế đã tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế. Kết quả đến hết tháng 10 đã kiểm tra được 711.467 hồ sơ bằng 136,4% so với cùng kỳ năm 2020. Từ đó xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 402 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 407 tỷ đồng; giảm lỗ 1.210 tỷ đồng.

Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Một công tác khác cũng được ngành Thuế rất chú trọng đó là thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Đến nay, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.264 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 31.100 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 739 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, từ nay đến cuối năm toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp còn lại theo kế hoạch thanh tra đã điều chỉnh và kế hoạch thanh kiểm tra chuyên đề.

Tổng cục Thuế cũng sẽ chỉ đạo các Cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước để báo cáo kịp thời Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ.

Ngành Thuế sẽ khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.