Trên 7.000 doanh nghiệp trong diện thanh tra thuế năm 2019

Việt Hoàng

Tổng cục Thuế vừa giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2019 cho 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, chỉ tiêu thanh tra thuế là 7.157 doanh nghiệp, 79.941 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được  giao nhiệm vụ thanh tra kiểm tra lớn nhất cả nước với 23.668 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Nguồn: Internet
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thanh tra kiểm tra lớn nhất cả nước với 23.668 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Nguồn: Internet

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 vừa qua, Tổng cục thuế đã đặt quyết tâm trong năm 2019, toàn Ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Ngành Thuế cũng đặt mục tiêu đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế.

Theo đó, tại Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2019 vừa giao cho 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sẽ có 7.157 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra thuế. Cùng với đó, sẽ có 79.941 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục Thuế phân công, các cục thuế giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cụ thể đối với từng phòng thanh tra, kiểm tra thuế cụ thể đối với từng phòng thanh tra, phòng kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch năm 2019 cho từng chi cục thuế.

Theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Cục Thuế Hà Nội là 2 đơn vị có tổng nhiệm vụ thanh tra kiểm tra lớn nhất cả nước lần lượt là 23.668 doanh nghiệp và 16.634 doanh nghiệp.

Cục Thuế Bắc Kạn và Cục Thuế Lai Châu là hai đơn vị có tổng nhiệm vụ thanh tra kiểm tra nhỏ nhất với số doanh nghiệp thuộc diện thanh tra, kiểm tra lần lượt là 132 và 133 doanh nghiệp.

Năm 2019, Ngành Thuế cũng phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước. Trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn; Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; Đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra doanh nghiệp chuyển giá.