Tăng thu hơn 8.065 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 48.562 doanh nghiệp và kiểm tra 586.733 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.065,1 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, trong thời gian qua các cơ quan Thuế, Hải quan đã tiếp tục tăng cường xử lý, thu nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu.

Tính đến 15/9/2016, cơ quan Hải quan đã bắt giữ, xử lý trên 11,9 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý tăng thu cho ngân sách 108 tỷ đồng; khởi tố 30 vụ, chuyển các cơ quan khác điều tra 48 vụ.

Cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 48.562 doanh nghiệp và kiểm tra 586.733 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.065,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi hơn 6.166 tỷ đồng; xử phạt gần 1.899,1 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là gần 3.814,4 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 9/2016, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 26 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất; đã lưu hành 37 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hơn 15.208,3 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2.172,9 tỷ đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí hơn 674,8 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí gần 190,9 tỷ đồng; xử lý tài chính khác hơn 12.169,6 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính gần 396,4 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước.